تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

ثبت نام متقاضیان مقطع دکتری پژوهش محور ایرانی مقیم خارج از کشور

 

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع دکتری پژوهش محور ایرانی مقیم خارج از کشور وفارسی زبانان غیر ایرانی جهت ثبت نام وادامه تحصیل از تاریخ 01/01/59 تا 09/01/59 به آدرس سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ir.ac.iauctb مراجعه نمائید. جهت دریافت اطالعات بیشتر به کانال تلگرامی priauctb @مراجعه نمائید.

http://edu.iauctb.ac.ir/fa/contents/sanjesh/new-student

 

روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی